Saturday, September 10, 2011

Tinggal & Meninggal

Kita tinggal didunia ini bukanlah untuk selama-lamanya. Suatu hari nanti kita akan meninggalkan dunia ini. Sama ada kita telah menjadi manusia yang berjaya atau gagal, berpangkat atau tidak, kaya atau miskin....kita semua akan pergi. Satu per satu kita akan pergi. Kemana? Sudah pasti badan kita akan menuju kepada tanah perkuburan tetapi roh kita kembali ke hadapan Pencipta kita iaitu Tuhan Allah yang Maha Esa. Sebab itu, kita harus usahakan dan mencoba sedaya-upaya menjadikan kehidupan semasa tinggal di dunia ini suatu kehidupan yang baik, bermoral, beragama dan setia kepada Tuhan sampai kepada hafas kita yang terakhir. Kerana meskipun kehidupan didunia ini akan berakhir tetapi selepas kita meninggalkan dunia ini, kehidupan kita akan bermula iaitu satu kehidupan yang baru. Tetapi semasa ada baik atau jahat, bahagia atau sengsara kehdiupan kita selepas kita meninggalkan dunia ini adalah bergantung kepada kehidupan kita semasa hidup didalam dunia ini. Sebab itu, marilah kita menjadi manusia yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan Allah dan mengikut segala Pengajaran-Nya sesuai dengan tunjuk-ajar yang diberikan oleh Tuhan Yesus, Anak Allah yang dihantar-Nya bukan saja untuk mewartakan Khabar Gembira tetapi bertindak selaku Penebus dosa dan Penyelamat umat manusia.
Secara am, Tuhan Yesus mengajar kita utuk mencintai Tuhan Allah segenap hati kita dan mencintai sesama manusia seperti kita mencinti diri kita sendiri(Injil Markus 12:28-31). Kegagalan kita untuk metaati Pengajaran Tuhan bererti kegagalan kita mencintai Tuhan dan sesama manusia dan ini adalah satu dosa besar. Sebab itu marilah kita, jauhkan dosa dan segala jenis kejahatan kerana dosa mendatangkan maut( Yakobus 1:15). Jestru itu, marilah kita tinggal baik-baik semasa hidup didalam dunia ini supaya apabila kita meninggalkan dunia ini, kita tidak akan ketinggalan utuk memasuk Kerajaan Surga. Amin.