Tuesday, October 23, 2007

Percaya kepada Tuhan

Anda percaya atau tidak pada kewujudan Tuhan? Inilah yang menjadi persoalan setengah-tengah orang. Mereka ragu-ragu dengan kewujudan Tuhan kerana melihat banyak kejahatan dan kekejaman yang berlaku didunia ini. Mereka menyatakan bahawa jika ada Tuhan Dia sepatutnya menghapuskan segala kejahatan dan kekejaman yang berleluasan dimana-mana. Mereka mempersalahkan Tuhan. Tetapi, adakah Tuhan menyuruh sesama manusia untuk melakukan kejahatan dan kekejaman? Bukankah perintah Tuhan yang utama ialah mencintai sesama manusia dan termasuklah musuh-musuh kita? Aneh juga, samaada mereka sedar atau tidak dengan menyatakan bahawa Tuhan sepatutnya menghapuskan segala jenis kejahatan dan kekejaman yang terdapat didunia ini, sebenarnya menunjukkan bahawa mereka mengakui kewujudan Tuhan.

Sebenarnya, jika kita kaji dan selediki sepenuhnya, kejahatan dan kekejaman yang terdapat didalam dunia adalah hasil daripada perbuatan manusia sendiri. Biasanya perkara ini terjadi disebabkan oleh sikap yang mementingkan diri sendiri. Sikap ini membuat manusia menjadi luki dan tamat dan kurang cintakasih dan tidak ada sifat perikemanusiaan. Maka, wujudlah pergaduah, pertengkaran dan peperangan. Semuanya gara-gara sifat manusia yang terlalu mementingkan kepentingan diri sendiri.
Kalaulah manusia membuang sikap yang tamak, sudah tentu mereka akan saling bantu membantu dan saling memperhatian keperluan sesama. Dengan ini cintakasih menjadi pegangan mereka dan perpaduan serta perdamaian menjadi teras kehidupan mereka. Dan ini membuat segala pergaduhan, pertengkaran dan peperangan dapat dielakan dan dihentikan.

Sesungguhnya, Tuhan itu wujud dan kita tidak perlu bersikap bodoh dengan menyanggkal kewujudan-Nya. Kerana Tuhan adalah pencipta an pemberi kehidupan kepada kita. Sebab itu, marilah mengakui kewujudan Tuhan dan seterusnya menyembahnya an mengikuti segala pengajaran-Nya agar kita mendapat keselamatan kebahagian sejati.

Sesungguhnya, lebih baik percaya kepada Tuhan. Ini adalah pilihan yang bijak dan yang paling terbaik. Kerana suatu hari nanti kita akan meninggalkan dunia dan bersemadi ditanah perkuburan. siapakah yang akan kita jumpa diakhir hidup kita? Bukankah Dia yang mencipta dan memberi kita kehidupan? Dialah yang akan menghakimi kita. Sebab itu, marilah dengan rendah hati mengakui kewujudan Tuhan dan menyembahnya sepenuh hati kita. Amin.