Saturday, April 20, 2013

Sentiasa bersifat adil


Sentiasa bersifat adil melibatkan tiga  perkara, pertama sentiasa bersifat kepada Tuhan Allah. Ini bererti sentiasa memberi apa yang sepatutnya diberikan kepada Tuhan iaitu menyembah-Nya, mengikut semua ajaran-Nya, melakukan yang baik dan menjauhkan apa juga jenis  kejahatan dan dosa. Kedua, sentiasa menghormati orang lain dan sentiasa menghormati milik dan hak orang lain dan tidak melakukan kejahatan kepada orang lain. Dan ketiga melibatkan diri sendiri. Ini bererti menjaga dan memelihara diri dengan baik. Ini termasuklah tidak melakukan sesuatu yang boleh merosakkan dan membahayakan diri sendiri. Jestru itu, sentiasalah berlaku ADIL kepada Tuhan Allah, kepada orang lain dan kepada diri sendiri. 

Monday, April 15, 2013

Jangan terlalu bergantung...

Kita janganlah terlalu bergantung kepada orang lain untuk berjaya didalam kehidupan ini. Kita mestilah berusaha sendiri dan berkerja keras untuk mencapai keselesaan didalam hidup.  Jangan pula mengharapkan "takdir atau nasip" semata-mata untuk menikmati kebahagian didlam hidup. Kerana Tuhan memberkati  orang-orang yang bertakwa dan rajin berusaha untuk memajukan diri. Jestru itu, jangan tunggu nasip dan jangan juga main nasip didalam hal untuk memajukan diri. Kerana kejayaan didalam hidup sentiasa akan dinikmati oleh orang-orang yang tabah, jujur dan setia untuk berusaha. Jestru itu, janganlah terlalu bergantung kepada nasip atau menanti durian runtuh di depan mata kita. Berusahalah dengan tabah. Jangan malas tetapi mengharapkan kesenangan didalam hidup. Usaha yang gigih mesti ada jika kita mahu menikmati  kebahagian dan kesenangan didalam hidup.