Saturday, November 16, 2013

Adakalanya.....

Adakalanya kita harus pergi untuk sampai ke suatu tempat;
Adakalanya kita perlu melihat yang kecil untuk mengkagumi yang besar;
Adakalanya kita perlu mengalami kejatuhan  supaya kita belajar bangkit dan meneruskan perjalanan hidup;
Adakalanya kita harus merendahkan diri supaya kita belajar  menolak kejahatan, ketamakan dan  kesombongan;
Adakalanya kita harus belajar menerima agar kita belajar memberi.....
Adakalanya kita harus melihat yang cacat dan jahat agar kita belajar menghargi yang berharga didalam hidup.
Adakalanya kita harus menerima cinta agar kita belajar mencintai;
Adakalanya kita harus memikirkan kematian supaya kita belajar mengakui kewujudan Tuhan Allah. Amin.

No comments: