Saturday, October 23, 2010

Keperluan asas manusia!

Menurut orang-orang yang pakar didalam kehidupan, manusia hanya memerlukan tiga perkara asas yang dianggap yang terpenting sekali didalam hidup manusia. Perkara itu ialah Makanan, Pakaian dan Rumah atau tempat tinggal. Bagi memastikan perkara-perkara asas ini sentiasa ada maka, manusia perlulah ada pekerjaan untuk mendapatkan wang. Ini dia boleh dapatkan samada berkerja dengan orang lain atau membuat kerja sendiri seperti berkebun dan menjalankan perniagaan;Bisnis sendirilah. Atau mengabungkan kedua-duanya seperti kata orang sambil makan gaji, buat juga kerja-kerja samping untuk menambah pendapatan. Yang penting ianya dilakukan dengan baik dan tanpa unsur-unsur penipuan dan ketidak-jujuran.

Manusia perlu gigih dan rajin demi menyediakan keperluan asas yang mencukupi bagi dirinya dan juga untuk para ahli keluarganya sekiranya ia ada keluarga.

Perkara-perkara yang lain seperti kereta, Hp. komputer, kamera, perhiasan,perabot, dan sebagainya, kita boleh hidup dgn bahagia tanpa barang-barang berkenaan. Walau bagaimana pun, perkara-perkara ini penting juga kita miliki demi membuat hidup kita lebih mudah & selesa. Tapi, kita mesti ingat bahawa barang-barang duniawi bukanlah yang terpenting sekali didalam hidup kita. Yang terpenting sekali ialah mengimani TUHAN ALLAH. Amin.

No comments: