Saturday, April 20, 2013

Sentiasa bersifat adil


Sentiasa bersifat adil melibatkan tiga  perkara, pertama sentiasa bersifat kepada Tuhan Allah. Ini bererti sentiasa memberi apa yang sepatutnya diberikan kepada Tuhan iaitu menyembah-Nya, mengikut semua ajaran-Nya, melakukan yang baik dan menjauhkan apa juga jenis  kejahatan dan dosa. Kedua, sentiasa menghormati orang lain dan sentiasa menghormati milik dan hak orang lain dan tidak melakukan kejahatan kepada orang lain. Dan ketiga melibatkan diri sendiri. Ini bererti menjaga dan memelihara diri dengan baik. Ini termasuklah tidak melakukan sesuatu yang boleh merosakkan dan membahayakan diri sendiri. Jestru itu, sentiasalah berlaku ADIL kepada Tuhan Allah, kepada orang lain dan kepada diri sendiri. 

No comments: