Sunday, August 23, 2009

Surga

Banyak orang mahu masuk Surga tetapi kehidupan
mereka setiap hari bagaikan orang yang tidak
mahu masuk Surga. Jadi, kalau ada niat yang suci, jadilah manusia yang beriman, taat dan setia kepada Tuhan supaya ada peluang yang besar dan cerah ke Surga.Amin.

No comments: