Monday, March 30, 2009

Menyahut Panggilan Tuhan


Firman Tuhan berbunyi, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit"(Mat 9:37). Ini adalah hakikat dan kenyataan yang benar! Kerana memang umat Katolik banyak sekali tetapi para pekerjanya terutama sekali para paderi adalah sedikit sahaja. Misalnya di Negeri Sabah umat Katolik adalah lebih daripada 300 ribu orang tetapi jumlah paderi yang melayani mereka adalah kecil sekali iaitu hanya hanya 47 orang sahaja! Ini adalah mengikut statistik Gereja Katolik pada tahun 2007. Ini bererti para paderi di Sabah memang "penat teruk dan "beban" mereka memang berat sekali."
Mereka harus berkerja keras dan bertungkus-lumus untuk melayani umat yang memerlukan pelayanan. Yang pasti hidup seorang paderi memang "teruk dan penat sekali kerana melayani begitu banyak umat yang mempunyai berbagai-bagai permintaan, keperluan, sifat dan tabiat. Ini bererti kit perlukan lebih banyak paderi. Sebab itu, sahutlah panggilan Tuhan menjadi paderi!
Kepada kaum belia terutama sekali para lelaki, sahutlah Panggilan Tuhan menjadi paderi. Kerana Gereja kita sangat-sangat memerlukan lebih banyak paderi. Fikir-fikirlah perkara ini iaitu itu menjadi seorang paderi. Janganlah hanya terarah untuk menjadi seorang guru/ doktor/ peguam atau penyanyi dan lain-lain.
Kalau anda berminat untuk menyahut Panggilan Tuhan untuk menjadi paderi, hubungilah paderi yang terdekat dimana anda tinggal. Misalnya paderi di paroki anda sendiri atau paderi di Gereja tempat anda selalu pergi sembayang pada hari Minggu. Sahutlah panggilan Tuhan, kerana mungkin anda dipanggil-Nya untuk melayani ladang-Nya yang luas ini. Amin

No comments: